Lưu trữ

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ thi đua, khen thưởng

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ thi đua, khen thưởng

Ngày 23/4, Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ đã có Công văn số 419/BTĐKT-P.I gởi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật về thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ thi đua, khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ 01/01/2024 được các địa phương quan tâm theo nhóm các vấn đề.

Xem toàn văn Công văn số 419/BTĐKT-P.I tại đây.

TIN LIEN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x