Lưu trữ

Công an huyện Đại Từ đẩy mạnh học tập, quán triệt các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công an huyện Đại Từ đẩy mạnh học tập, quán triệt các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an huyện, sáng ngày 30/3/2024, Đảng ủy Công an huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên Cao Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ đã trình bày khái quát về những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị của các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Đ/c Báo cáo viên Cao Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ tại Hội nghị

Thông qua học tập, quán triệt nội dung các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, đảng viên về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam và về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời đại hiện nay từng bước được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Minh Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Đại Từ yêu cầu các chi bộ trực thuộc, chi bộ Công an các xã, thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đơn vị; đồng thời đưa nội dung các tác phẩm, bài viết vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề hằng quý nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ về công tác lý luận chính trị trong Công an nhân dân.

TIN LIEN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x