Lưu trữ

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Ngày 24/9/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định số 7643/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Trong đó:

  • Ban hành mới 02 TTHC cấp Trung ương, 02 TTHC cấp tỉnh (gồm: Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử ở trong nước và Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông); 01 TTHC cấp huyện (Trình báo mất hộ chiếu phổ thông); 01 TTHC cấp xã (trình báo mất hộ chiếu phổ thông).
  • Sửa đổi, bổ sung 02 TTHC cấp Trung ương01 TTHC cấp tỉnh (Trình báo mất hộ chiếu phổ thông).
  • Thay thế 01 TTHC cấp Trung ương, 01 TTHC cấp tỉnh (Cấp hộ chiếu phổ thông thành Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước).

TIN LIEN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x