Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

22 Tháng Bảy, 2021 Thủ tục hành chính, Tin mới

Ngày 20/4/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2609/QĐ-BCA-C08 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó có 13 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được sửa đổi, bổ sung, 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được bãi bỏ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08 ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ.

Chi tiết xem tại đây: QĐ 2609 quản lý phương tiện giao thông

Các Bài Viết Cùng Thể Loại