Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh

22 Tháng Bảy, 2021 Thủ tục hành chính, Tin mới

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, gồm: 06 thủ tục được ban hành mới, 07 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 22 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Chi tiết xem tại đây: QĐ 5548 quản lý cư trú

Các Bài Viết Cùng Thể Loại