Các bài viết trong danh mục: Tin tức hoạt động của ngành công an

Từ 6/1/2016 các ôtô không trang bị phương tiện chữa cháy sẽ bị xử phạt

25 Tháng Chín, 2016 Bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, Tin mới, Tin tức hoạt động của ngành công an

Phương tiện PCCC, bình chữa cháy trang bị trên xe ô tô được bố trí tại nơi dễ thấy, dễ lấy để sử dụng khi chữa cháy nhưng không ảnh hưởng tới... Chi tiết