Các bài viết trong danh mục: Thủ tục hành chính

Số TTTên Thủ Tục
1Bộ Công an triển khai ứng dụng khai báo y tế VNEID
2Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân
3Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
4Bộ Công an ban hành Thông tư số 07 về Nội quy cơ sở lưu trú
5Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ
6Bộ Công an ban hành thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh
7Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên
8Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn thuộc tỉnh Thái Nguyên.
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên
10Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên.